Overlijdensdekking

Waarom een overlijdensverzekering nemen?

Weet jij hoe je partner of gezin er financieel voorstaan als jij zou overlijden? Verschillende uitgaven wegen op het budget van je gezin. Een schuldsaldoverzekering helpt bij de afbetaling van je hypothecaire lening. Maar daarnaast zijn er ook nog energiefacturen en andere (onvoorziene) kosten. Zijn er zonder jouw inkomen voldoende middelen of komt de levensstandaard van je nabestaanden in het gedrang? Een overlijdensverzekering beschermt je gezin tegen de financiële gevolgen van jouw overlijden. Je nabestaanden ontvangen een bedrag waarmee ze onvoorziene of structurele uitgaven kunnen opvangen.

Hoe helpt een overlijdensverzekering je nabestaanden?

Met een overlijdensverzekering help je je gezinsleden om hun levensstandaard te behouden na je overlijden.

 • Ze kunnen thuis blijven wonen Met het bedrag van je overlijdensverzekering kan je gezin blijven wonen in het huis of appartement dat jullie huren of afbetalen.
 • Hun toekomstdromen blijven intact Je blijft je kinderen financieel ondersteunen zodat hun studies of andere toekomstige projecten niet in het gedrang komen.
 • Geen stress over facturen en onvoorziene kosten Met het uitgekeerde bedrag kunnen dagdagelijkse uitgaven opgevangen worden. Denk maar aan energiefacturen en boodschappen maar ook aan onverwachte kosten aan je wagen of woning. Een overlijdensverzekering bespaart je nabestaanden financiële zorgen en geeft hen een duwtje in de rug. Zo kun je hun financiële toekomst veiligstellen.

Wat is er onder andere niet verzekerd?

Er vindt geen uitbetaling plaats als de verzekerde overlijdt

 • Als het gevolg van geweldpleging voor zover de verzekerde er vrijwillig of actief aan heeft deelgenomen
 • Tijdens actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen • Buiten de looptijd van de verzekering
 • Door zelfdoding in het 1e jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.
 • Je overlijdensverzekering in detail

Voor wie is deze verzekering?

Deze verzekering is bestemd voor natuurlijke personen die minimum 18 jaar en maximum 74 jaar oud zijn. Welk bedrag is verzekerd? Je kiest zelf welk bedrag je verzekert. Het minimumbedrag is 5.000 euro.

Hoelang loopt een overlijdensverzekering?

De looptijd is vrij te bepalen met een minimum van 1 jaar. De maximale einddatum van het contract ligt op de 75e verjaardag van de verzekerde.

Wil je de verzekering niet meer?

Dan kun je ze vanaf de volgende maand zonder kosten stopzetten.

Hoe kun je de premies betalen?

De premies kunnen betaald worden als:

 • Maandelijkse (via domiciliëring) of jaarlijkse risicopremies. Dat betekent dat de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde.
 • Een eenmalige premie

Welke taksen betaal je op een nieuwe storting?

Natuurlijke personen die in België wonen, betalen een verzekeringstaks van 2% op elke nieuwe storting.

Wanneer wordt het bedrag uitbetaald?

Overlijd je binnen de looptijd van je verzekering? Dan wordt het kapitaal gemiddeld binnen de maand uitgekeerd als alle benodigde documenten zijn aangeleverd. Welke documenten nodig zijn is afhankelijk van de situatie van de overledene.

Altijd nodig:

 • Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde
 • Bevestiging van de identiteitsgegevens van de begunstigden

Afhankelijk van je situatie:

 • Uittreksel van de huwelijksakte
 • Attest of akte van erfopvolging
 • Medisch attest van overlijden
 • Ondertekende aanvraag tot uitbetaling of kwijting

Wat regel je best eerst bij een overlijden?

Na een overlijden wil je als nabestaande met andere dingen bezig zijn dan administratie. Toch is het belangrijk om een aantal zaken zo snel mogelijk te regelen. De doorlooptijd voor de uitbetaling van een overlijdensverzekering begint immers pas te lopen vanaf het moment van aangifte.

Contacteer ons

Vraag offerte aan

Scroll to Top