Gewaarborgd inkomen

De verzekering voor gegarandeerd inkomen, beter bekend als de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zorgt ervoor dat je een financiële uitkering ontvangt bij ziekte of invaliditeit. Deze verzekering helpt om het verschil te overbruggen tussen wat je normaal zou verdienen en wat je van de sociale verzekering krijgt, waardoor je inkomstenverlies gecompenseerd wordt.

De uitbetaling gebeurt meestal maandelijks als een soort rente over een vooraf vastgestelde periode, direct op je bankrekening. In sommige gevallen kan de verzekering ook voorzien in een eenmalige kapitaaluitbetaling.

Iedereen die werkt en extra bescherming zoekt bovenop de sociale zekerheid, kan zich verzekeren voor een gegarandeerd inkomen. Of je nu ambtenaar, werknemer of zelfstandige bent, deze verzekering staat voor iedereen open, tot de maximale leeftijdsgrens die in het contract staat vermeld, maar altijd voor de pensioenleeftijd.

Extra financiële steun bij arbeidsongeschiktheid kan op drie manieren:

  1. Ben je slachtoffer van een arbeidsongeval, dan helpt de verplichte arbeidsongevallenverzekering van je werkgever.
  2. Heb je een beroepsziekte, dan biedt de verplichte beroepsziekteverzekering via Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, ondersteuning.
  3. Bij andere ziekten of privéongevallen springt de verplichte sociale zekerheidsverzekering bij, uitgekeerd door het ziekenfonds of de Hulpkas.

Een aanvullende "gewaarborgd inkomen" verzekering biedt werknemers extra zekerheid bovenop wat de sociale zekerheid uitkeert. Deze optie is bij sommige werkgevers onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket.

Voor zelfstandigen is er geen verplichte arbeidsongevallenverzekering of specifieke verzekering voor beroepsziekten zoals bij werknemers. Zij kunnen echter wel een "gewaarborgd inkomen" verzekering afsluiten om zich te beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Ambtenaren hebben een apart statuut dat ook regelingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten omvat.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de verzekering geen dekking biedt, zoals bij reeds bestaande arbeidsongeschiktheid op het moment van afsluiten, psychiatrische aandoeningen, mentale problemen, en alcoholisme.

Het bedrag dat je ontvangt uit de verzekering voor een gegarandeerd inkomen, in de vorm van rente of een kapitaaluitkering, hangt af van je contract. Dit bedrag wordt berekend op basis van je salaris, je uitgaven en eventuele vergoedingen die je al van het ziekenfonds ontvangt. Het is logisch dat hoe hoger het verzekerde bedrag dat je kiest, hoe meer premie je betaalt.

Je komt alleen in aanmerking voor deze uitkering als je officieel arbeidsongeschikt bent verklaard door een arts, vanwege een ziekte of een ongeval.

Er is ook een wachttijd ingebouwd voordat de uitkering start. Deze periode begint vanaf de dag dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard en duurt meestal ongeveer 30 dagen. Afhankelijk van je situatie, zoals je leeftijd, kan deze wachttijd langer zijn. De specifieke details en voorwaarden vind je terug in je verzekeringscontract.

Contacteer ons

Vraag offerte aan

Scroll to Top